Craig Bernard

Untitled


Ymweld â’r wefan

Dros y 12 mis diwethaf, tynnais luniau yn y rhan fwyaf o brotestiadau/gorymdeithiau mawrion Llundain a’r rheiny’n amrywio o orymdeithiau #blacklivesmatter i’r protestiadau yn erbyn Brexit. Tynnais luniau hefyd yng ngorymdaith #womensmarchlondon a’r protestiadau yn erbyn Trump a chaledi economaidd. Dw i hefyd wedi treulio’r blynyddoedd diwethaf yn archwilio rhyddid mynegiant fel thema, yn ‘Speakers’ Corner’, Hyde Park.