Warning: include_once(/homepages/30/d671156881/htdocs/app671157110/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/30/d671156881/htdocs/app671156975/wp-content/advanced-cache.php on line 20

Warning: include_once(): Failed opening '/homepages/30/d671156881/htdocs/app671157110/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php7.3') in /homepages/30/d671156881/htdocs/app671156975/wp-content/advanced-cache.php on line 20
Marc Wendelski – Zeitgeist

Marc Wendelski

Beyond the Forest


Ymweld â’r wefan

Yn rhanbarth Hambach yn y 1970au, gerllaw un o fwyngloddiau brig mwyaf Ewrop, roedd yna goedwig o ryw 4000 hectar. Bu’r goedwig yno ers miloedd o flynyddoedd. Ond yn ystod y degawdau diwethaf, mae rhan helaeth ohoni wedi ei llyncu gan y gwaith glo.

Ym mis Mai 2012, aeth grŵp protest i wersylla yng nghoedwig Hambach er mwyn ymgyrchu yn erbyn polisi grŵp RWE ac i atal yr hectarau diwethaf o goed rhag cael eu difetha.

Ger y pwll, reit wrth ymyl y goedwig, fe adeiladon nhw lochesi o bren, gwellt a chlai. Roedd platfformau a siediau yn y coed yn gysgod i’r protestwyr am fisoedd lawer. Ym mis Tachwedd, daeth yr awdurdodau i’w gorfodi nhw oddi ar y safle.

Ar ôl pedwar diwrnod o wrthwynebu, cafodd yr ymgyrchydd diwethaf ei yrru allan o’r twnnel lle roedd yn cuddio ac fe chwalwyd y gwersyll. Ychydig oriau yn ddiweddarach, fodd bynnag, cafodd gwersyll newydd ei sefydlu, mewn cae ychydig yn bellach i fyny, yn ymyl coedwig Hambach.

Ers hynny, daeth llu cyson o brotestwyr i’r fan, o bob rhan o’r Almaen ac o wledydd eraill yn Ewrop. Bob dydd maent yn wynebu bygythiadau’r awdurdodau.